HOME DOMEINNAMEN WEBHOSTING WEBBUILDER SUPPORT CONTACT
info@jcrea.be Tel: 03/411.13.30 Btw BE 0702.665.723 © 2015 J Crea Websolutions Design by J Crea Websolutions Al onze prijzen zijn exclusief btw
volg ons op facebook

Engagement gedragscodes eTIC

J Crea Websolutions Webcreating IT Services Broechemsesteenweg 128 B-2560 Nijlen
eTIC ondertekenaar nr. 1299
Engagement van J Crea Websolutions volgens de eTIC gedragscodes GOEDEREN EN DIENSTEN AANBIEDEN DIE BEANTWOORDEN AAN UW BEHOEFTEN Wij brengen uw behoeften duidelijk in kaart indien gewenst. Wij waken er in elk stadium over om onze opdracht over de geleverde producten of diensten aan de verwachtingen van u te beantwoorden. WIJ OMSCHRIJVEN DUIDELIJK DE OMVANG VAN HET PROJECT De leverbare middelen en producten, alsook de leveringstermijn,  zullen duidelijk omschreven worden in de offerte of het contract. Wij vermelden duidelijk de uitzonderingen en opties. WIJ ZULLEN TRANSPARANTIES BIEDEN OVER DE KOSTEN EN DE TERMIJNEN J Crea Websolutions biedt u een duidelijk overzicht van het totale budget en de benodigde tijd om te voldoen aan al de verwachtingen. Wij lichten u in over eventuele prijsevoluties in de loop van de opdracht. J CREA WEBSOLUTIONS ZAL DE CONTRACTUELE BEPALINGEN STRIKT NALEVEN J Crea Websolutions garandeert dat het personeel en eventuele onderaannemers zich strikt zullen houden aan de contractuele bepalingen. J Crea Websolutions zal regelmatig ‘tussentijdse’ ontwerpen ter goedkeuring voorleggen. WIJ ZULLEN U INFORMEREN BETREFFENDE ONZE HULPMIDDELEN EN COMPETENTIES J Crea Websolutions zal u de nodige informatie verschaffen over de hulpmiddelen en competenties waarover wij en onze eventuele onderaannemers beschikken om het project te verwezenlijken. Wij melden u duidelijk welke contractuele partijen zullen optreden als onderaannemer. J CREA WEBSOLUTIONS ZAL U BESCHERMING BIEDEN INDIEN HET ONMOGELIJK IS DE OPDRACHT TE VOLTOOIEN J Crea Websolutions geeft aan welke maatregelen wij zullen nemen als de opdracht niet kan worden voltooid doordat wij of één van onze onderaannemers ophoudt te bestaan of om andere redenen. Wij brengen u op regelmatige tijdstippen een overzicht van de vorderingen van het uit te voeren werk. WIJ ZULLEN U DUIDELIJKE INFORMATIE VERSCHAFFEN OVER UW INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  Wij zullen duidelijke afspraken maken welke intellectuele rechten u overgedragen worden en welke niet. Wij zullen schriftelijk de eventuele modaliteiten en beperkingen van de overdracht verduidelijken in het eigenlijke contract of in een overeenkomst als bijlage.
webwinkel opstarten - lage prijzen info@jcrea.be 03/411.13.30